Solo exhibition at USF Visningsrommet, Bergen, October 2022

Production Support – BEK Senter for Elektronisk Kunst, Hordaland Kunstsenter, Artistes en Résidence

Funding – Kulturådet, Bergen Kommune